top of page
Banner manager proiect main-01.jpg

Cursul de manager proiect
al Ability Development

Colleagues

Autorizat de către

Ministerul Muncii & Ministerul Educației

Formator: descriere

Descriere curs

Cursul de Manager Proiect dezvoltat de Ability Development este autorizat de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației, prin intermediul ANC (Autoritatea Națională a Calificărilor). Aceste certificate cu recunoaștere națională și europeană se obțin în urma parcurgerii cu succes a unui program de formare profesională pentru ocupația de Manager Proiect, la un furnizor autorizat, derulat pe baza Standardului Ocupational.

 

După absolvire, participanții vor deveni Manageri Proiect acreditați conform ocupaţiei din COR: 242101.

Metoda de

învățare

Metoda de învățare activă pentru adulți este cea experiențială:

       

 • 25% Prezentare teoretică;

 • 50% Activități practice;

 • 25% Dezbateri, discuții, planuri de acțiune, analize de rezultate asupra noțiunilor teoretice și practice prezentate.

Cover 1 PM.jpg

agenda cursului

Staff Meeting

Modul 1

 • Definirea noțiunilor de proiect, managementul proiectului, procese, managementul îmbunătățirii proceselor; Mangementul prin Proiecte;

 • Evoluția Managementului de Proiect; Grupări de Procese și Arii de cunoaștere; 

 • Surse de finanțare, ciclul de viață a managementului de proiect, Business Case;

 • Stabilirea pasilor în derularea managementului proiectului;

 • Managementul Stakeholders (a grupurilor de interes asociate proiectului), roluri și responsabilități;  Factori perturbatori: care afectează începerea proiectului – care afectează conducerea proiectului – care afectează rezultatele proiectului.

Modul 2

 • Identificarea obiectivului general și a obiectivelor specifice în cadrul proiectului, Analiza SWOT; Studiul de fezabilitate

 • Identificarea atribuțiilor managerului de proiect și a echipei sale, funcțiile Managerului de Proiect; 

 • Activităţi: fazele proiectului – componentele proiectului; – interdependenţe, Tabloul de Bord al Proiectului;

 • Planul de management al Proiectului. Planificarea în detaliu a proiectului.

Creative Thoughts
Banner mic 2 proiect-01.jpg

Modul 3

 • Instrumente şi tehnici specifice de planificare privind descompunerea proiectului în structuri elementare :WBS, diagrame  Gantt, Pert, Drumul Critic; Conținutul planului detaliat. 

 • Alocarea resurselor și gestionarea resurselor (buget, analiză cost-beneficiu, etc.)

 • Rezultatele analizei livrabilelor unui proiect. Valoarea proiectelor din prespectivă economico-financiară. Conceptul de valoare – reprezentări la nivel organizational și reprezentări la nivel individual.

Used Books
Software Engineers

Modul 4

 • Care sunt metodologiile și abordările moderne ale Managementului Proiectelor: Agile. Lean. Kanban.

 • Abordări ale managementului de Proiect: Agile și Waterfall. Centrarea pe scop vs. centrarea pe schimbare.

 • Aplicații destinate gestionării Managementului Proiectelor: Microsoft Project, Primavera etc.

GFS: Trăsături
banner mic 5 proiect-01.jpg
Business Presentation

Modul 5

 • Cum poți conduce cu succes o echipă de proiect? Care este importanța fiecărui rol din cadrul unei echipe? Teoria rolurilor din echipă (Belbin).

 • Elementele cheie ale unei relaționări eficiente între Managerul de Proiect și echipa sa. Importanța relaționării pe bază de parteneriat cu clienții, cu managerii, cu colegii.

 • Calitățile esențiale ale unui bun Manager de Proiect. Exemple de instrumente suport în dezvoltarea personalității managerului modern:  inteligența emoțională, asertivitatea, empatia, coaching, mentoring etc.

 • Evaluarea performanței. Profilul managerului de proiect performant.

Modul 6

 • Care sunt elementele unei comunicări eficiente în cadrul proiectului și în relațiile personale. 

 • Abordarea și organizarea întâlnirilor Echipei de proiect. Managementul Ședințelor de lucru

 • Managementul riscurilor, identificare, clasificare, abordare;

 • Instrumente de monitorizare și control;

 • Arii de expertiză a Managerului de Proiect.

Working Together on Project

modul 7

 • Închiderea Proiectului;

 • Evaluarea performanței Echipei de Proiect.

 • Dezvoltarea competențelor în Leadership

 • Comunicarea organizațională și interdepartamentală

 • Time & Stress Management

durata: 180 h (60 h teorie + 120 h practică)

Image by Jason Goodman

Curs Manager de proiect

Preț: 1200 RON

Costul include: Taxa de Examen ANC, Plata Evaluatorilor ANC, materiale de curs etc.;

Condiții de acces

- copie act identitate;

- copie certificat de naștere;

- copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

 - copie diplomă studii superioare.


Notă: pentru cetățeni străini (europeni) cu permis de munca în România (CNP românesc). În cazul actelor emise în străinătate, sunt necesare copii traduse, apostilate.

Comandă Cursul de manager proiect!

Mulțumim pentru comandă!

bottom of page