top of page
Formator main banner-01-01.jpg

Cursul de Formator al Ability Development

Cover Formator.png

Autorizat de către

Ministerul Muncii & Ministerul Educației

Formator: descriere

Descriere curs

Cursul de Formator dezvoltat de Ability Development este autorizat de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației, prin intermediul ANC (Autoritatea Națională a Calificărilor).
Aceste certificate cu recunoaștere națională și europeană se obțin în urma parcurgerii cu succes a unui program de formare profesională pentru ocupația de Formator, la un furnizor autorizat, derulat pe baza Standardului Ocupational.
După absolvire, participanții vor deveni Formatori acreditați conform ocupaţiei de Formator din COR: 242401.

agenda cursului

Metoda de

învățare

Metoda de învățare activă pentru adulți este cea experiențială:

       

 • 25% Prezentare teoretică;

 • 50% Activități practice;

 • 25% Dezbateri, discuții, planuri de acțiune, analize de rezultate asupra noțiunilor teoretice și practice prezentate.

Cover 2.jpg
Formator - banner minor-01.jpg

Modul 1

 • Formare continuă – concepte și practici

 • Valori în cadrul procesului de învățare

 • Cultura învățării în echipă 

 • Principiile educației pentru adulți

 • Asumarea responsabilității învățării și aplicării

 • Inserarea activității de training în cadrul organizației

Modul 2

 • Legislația în domeniul formării profesionale pentru adulți. Autorizarea programelor de formare

 • Stabilirea nevoilor participanților și a obiectivelor programului de formare

 • Ciclul de viață al unui program de formare profesională

 • Pregătirea cursului

 • Schema logică de redactare a cursului. Mind Map

 • Echipamentul și mijloace ajutătoare

 • Analiza audienței

Banner mic 2 Formator-01.jpg
Banner mic 3 Formator-01.jpg

Modul 3

 • Setarea obiectivelor unei prezentări în fața unui auditoriu

 • Beneficiile personale și sociale ale unei prezentări profesioniste

 • Elementele moderne ale discursului în fața publicului

 • Organizarea și planificarea conținutului prezentării pentru captarea și menținerea atenției și pentru declanșarea motivațiilor

 • Regulile de bază ale unei Prezentări Power Point de succes

 • Alte aplicații pentru realizarea videoproiecțiilor de impact (Prezi, Creately, Xmind etc.)

 • Aplicații AR (Realitate Augmentată) – viitorul activității de training

Banner mic 4 formator-01.jpg
GFS: Trăsături
Banner mic 5 formator-01.jpg

Modul 4

 • Pașii principali ai prezentării

 • Pregătirea pentru prezentare

 • Corelarea stărilor emoționale cu limbajul verbal și non-verbal

 • Deschiderea cu impact a prezentării 

 • Folosirea (sau nu) a umorului.

 • Vestimentația: simboluri ale identității personale și sociale

 • Noțiuni de bază ale fricii de a vorbi în public - Glassofobie

 • Mituri legate de frica de a vorbi în public

 • Curajul de a fi imperfect

 • Alegerea temei – transmiterea poveștii - pasiunea

 • Tonul vocii – paraverbalul

 • Puterea pauzelor în cadrul discursului

 • Dezvoltarea conținutului: informație relevantă, informație utilă

 • Gestionarea timpului în cadrul prezentării

Banner mic 6 formator-01.jpg
banner mic 7 formator-01.jpg

Modul 5

 • Interacțiunea cu sala 

 • Crearea raportului

 • Factori declanșatori ai motivației

 • Factori declanșatori ai dezacordului/conflictului 

 • Situații neprevăzute, situații dificile

 • Situația de criză în training

 • Pași în gestionarea situațiilor de criză

 • Cum reacționăm dacă nu știm răspunsul la o întrebare din public?

 • Acțiuni pentru îmbunătățirea abilităților de prezentare în fața publicului

Modul 6

 • Concret, ce face un trainer? 

 • Calitățile unui formator. Asertivitate. Momente memorabile

 • Tehnici de training creativ 

 • Tipuri de cursanți

 • Tipuri de formatori 

 • Rolul Feedback-ului în formare - oportunitatea modificării și rafinării propriului comportament în relațiile cu ceilalți. Elemente de Inteligență emoțională

 • Dificultățile formatorului

 • Comportamentele nedorite

 • Susținerea unui curs în echipe de doi sau mai mulți traineri

Banner mic 9 formator-01.jpg

modul 7

 • Sociodramă – activitate de învățare socială

 • Tehnici bazate pe teme reale. Storytelling. Studii de caz 

 • Simulări filmate în care participanții vor face prezentări pe teme la alegere sau la prima vedere. Feed-back individual

 • Tipuri de feed-back 

 • Încheierea cursului 

 • Evaluarea rezultatelor formării – Examen (teste tip grilă)

durata: 180 h (60 h teorie + 120 h practică)

Image by Jason Goodman

Curs Formator

Preț: 1200 RON

Costul include: Taxa de Examen ANC, Plata Evaluatorilor ANC, materiale de curs etc.;

Condiții de acces

- copie act identitate;

- copie certificat de naștere;

- copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

 - copie diplomă studii superioare.


Notă: pentru cetățeni străini (europeni) cu permis de munca în România (CNP românesc). În cazul actelor emise în străinătate, sunt necesare copii traduse, apostilate.

Comandă Cursul de formator!

Mulțumim pentru comandă!

Documente necesare pentru înscriere

bottom of page